P96.5 Powikłania zabiegów wewnątrzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej

EN: Complications of intrauterine procedures, not elsewhere classified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: