P96 Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

EN: Other conditions originating in the perinatal period
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: