P29.8 Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

EN: Other cardiovascular disorders originating in the perinatal period
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: