P27 Przewlekła choroba oddechowa rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym

EN: Chronic respiratory disease originating in the perinatal period
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: