P29 Zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

EN: Cardiovascular disorders originating in the perinatal period
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: