P25.8 Inne stany związane z rozedmą śródmiąższową rozpoczynające się w okresie okołoporodowym

EN: Other conditions related to interstitial emphysema originating in the perinatal period
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: