II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
 • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D43 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
Nie obejmuje:
 • nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny (D48.2)
D43.0 Mózg, struktury nadnamiotowe
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Mózg, struktury nadnamiotowe
Nie obejmuje:
 • komora czwarta (D43.1)
Obejmuje:
 • Komory mózgowe
 • Mózg
 • Płat:ciemieniowy
 • Płat:czołowy
 • Płat:potyliczny
 • Płat:skroniowy
D43.1 Mózg, struktury podnamiotowe
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Mózg, struktury podnamiotowe
Obejmuje:
 • Komora czwarta
 • Móżdżek
 • Pień mózgu
D43.2 Mózg, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Mózg, umiejscowienie nieokreślone
D43.3 Nerwy czaszkowe
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Nerwy czaszkowe
D43.4 Rdzeń kręgowy
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Rdzeń kręgowy
D43.7 Inne części ośrodkowego układu nerwowego
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Inne części ośrodkowego układu nerwowego
D43.9 Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
Obejmuje:
 • Układ nerwowy (ośrodkowy) BNO