T13.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej, poziom nieokreślony

EN: Dislocation, sprain and strain of unspecified joint and ligament of lower limb, level unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: