S63 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki

EN: Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments at wrist and hand level
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • S63.0 Zwichnięcie nadgarstka
  EN: Dislocation of wrist
  • Kości nadgarstka
   EN: Carpal (bone)
  • Staw nadgarstkowo-śródręczny
   EN: Carpometacarpal (joint)
  • Kości śródręcza, koniec bliższy
   EN: Metacarpal (bone), proximal end
  • Staw śródnadgarstkowy
   EN: Midcarpal (joint)
  • Staw promieniowo-nadgarstkowy
   EN: Radiocarpal (joint)
  • Staw promieniowo-łokciowy dalszy
   EN: Radioulnar (joint), distal
  • Kość promieniowa, odcinek dalszy
   EN: Radius, distal end
  • Kość łokciowa, odcinek dalszy
   EN: Ulna, distal end
 • S63.1 Zwichnięcie palca
  EN: Dislocation of finger
  • Staw międzypaliczkowy ręki
   EN: Interphalangeal (joint), hand
  • Kości śródręcza, koniec dalszy
   EN: Metacarpal (bone), distal end
  • Staw śródręczno-paliczkowy
   EN: Metacarpophalangeal (joint)
  • Paliczek ręki
   EN: Phalanx, hand
  • Kciuk
   EN: Thumb
 • S63.2 Liczne zwichnięcia palców
  EN: Multiple dislocations of fingers
 • S63.3 Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
  EN: Traumatic rupture of ligament of wrist and carpus
  • Więzadło poboczne nadgarstka
   EN: Collateral, wrist
  • Więzadło promieniowo-nadgarstkowe
   EN: Radiocarpal (ligament)
  • Więzadło łokciowo-nadgarstkowe (dłoniowe)
   EN: Ulnocarpal (palmar)
 • S63.4 Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach śródręczno-paliczkowych i międzypaliczkowych
  EN: Traumatic rupture of ligament of finger at metacarpophalangeal and interphalangeal joint(s)
  • Więzadła poboczne
   EN: Collateral
  • Więzadła dłoniowe
   EN: Palmar
  • Rozcięgno dłoniowe
   EN: Volar plate
 • S63.5 Skręcenie i naderwanie nadgarstka
  EN: Sprain and strain of wrist
  • Stawy nadgarstka
   EN: Carpal (joint)
  • Staw promieniowo-nadgarstkowy (więzadło promieniowo-nadgarstkowe)
   EN: Radiocarpal (joint) (ligament)
 • S63.6 Skręcenie i naderwanie palca (palców)
  EN: Sprain and strain of finger(s)
  • Staw międzypaliczkowy ręki
   EN: Interphalangeal (joint), hand
  • Staw śródręczno-paliczkowy
   EN: Metacarpophalangeal (joint)
  • Paliczek ręki
   EN: Phalanx, hand
  • Kciuk
   EN: Thumb
 • S63.7 Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki
  EN: Sprain and strain of other and unspecified parts of hand
Powiązane kody: