S03 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy

EN: Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of head
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: