T14.3 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonej okolicy ciała

EN: Dislocation, sprain and strain of unspecified body region
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Oderwanie
  EN: Avulsion
 • Rozerwanie
  EN: Laceration
 • Skręcenie
  EN: Sprain
 • Naderwanie
  EN: Strain
 • Urazowy wylew krwi do jamy stawowej
  EN: Traumatic haemarthrosis
 • Urazowe:
  EN: Traumatic:
  • pęknięcie
   EN: rupture
  • podwichnięcie
   EN: subluxation
  • rozdarcie
   EN: tear
Powiązane kody: