S43 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej

EN: Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of shoulder girdle
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: