T09.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia

EN: Dislocation, sprain and strain of unspecified joint and ligament of trunk
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: