S23 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej

EN: Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of thorax
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: