S93.4 Skręcenie i naderwanie stawu skokowego

EN: Sprain and strain of ankle
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Więzadło piętowo-strzałkowe
  EN: Calcaneofibular (ligament)
 • Więzadło trójgraniaste
  EN: Deltoid (ligament)
 • Więzadło poboczne piszczelowe
  EN: Internal collateral (ligament)
 • Więzadło skokowo-strzałkowe
  EN: Talofibular (ligament)
 • Więzozrost piszczelowo-strzałkowy
  EN: Tibiofibular (ligament), distal
Powiązane kody: