T11.2 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny górnej, poziom nieokreślony

EN: Dislocation, sprain and strain of unspecified joint and ligament of upper limb, level unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: