T13 Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony

EN: Other injuries of lower limb, level unspecified
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: