XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R50-R69 Objawy i cechy chorobowe ogólne
R57 Wstrząs niesklasyfikowany gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • wstrząs:anafilaktyczny:BNO (T78.2)
 • wstrząs:anafilaktyczny:jako reakcja na pokarm (T78.0)
 • wstrząs:anafilaktyczny:spowodowany surowicą (T80.5)
 • wstrząs:elektryczny (T75.4)
 • wstrząs:po porażeniu piorunem (T75.0)
 • wstrząs:położniczy (O75.1)
 • wstrząs:pooperacyjny (T81.1)
 • wstrząs:pourazowy (T79.4)
 • wstrząs:psychiczny (F43.0)
 • wstrząs:septyczny (A41.9)
 • wstrząs:w narkozie (T88.2)
 • wstrząs:wikłający poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
 • zespół wstrząsu toksycznego (A48.3)
R57.0 Wstrząs kardiogenny
R57.1 Wstrząs hipowolemiczny
R57.8 Inny wstrząs
Obejmuje:
 • Wstrząs endotoksyczny
R57.9 Wstrząs nieokreślony
Obejmuje:
 • Niewydolność krążenia obwodowego BNO