XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
S90-S99 Urazy stawu skokowego i stopy
Nie obejmuje:
 • obustronny uraz stawu skokowego i stopy (T00-T07)
 • odmrożenie (T33-T35)
 • oparzenia termiczne i chemiczne (T20-T32)
 • ukąszenie lub użądlenie owada, jadowitego (T63.4)
 • urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony (T12-T13)
 • złamanie w obrębie stawu skokowego i kostki (S82.-)
S93 Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
S93.0 Zwichnięcie stawu skokowego
Obejmuje:
 • Kość skokowa
 • Piszczel, nasada dalsza
 • Strzałka, nasada dalsza
 • Talus
S93.1 Zwichnięcie palca (palców) stopy
Obejmuje:
 • Staw międzypaliczkowy (stawy międzypaliczkowe)
 • Staw śródstopno-paliczkowy (stawy śródstopno-paliczkowe)
S93.2 Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
S93.3 Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
Obejmuje:
 • Kość łódkowata
 • Staw (stawy) stępu
 • Staw stępowo-śródstopny (stawy stępowo-śródstopne)
S93.4 Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
Nie obejmuje:
 • uraz ścięgna Achillesa (S86.0)
Obejmuje:
 • Więzadło piętowo-strzałkowe
 • Więzadło poboczne piszczelowe
 • Więzadło skokowo-strzałkowe
 • Więzadło trójgraniaste
 • Więzozrost piszczelowo-strzałkowy
S93.5 Skręcenie i naderwanie palca (palców) stopy
Obejmuje:
 • Staw międzypaliczkowy (stawy międzypaliczkowe)
 • Staw śródstopno-paliczkowy (stawy śródstopno-paliczkowe)
S93.6 Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
Obejmuje:
 • Więzadła stępu
 • Więzadło stępowo-śródstopne