XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R95-R99 Niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
Nie obejmuje:
 • śmierć płodu z nieokreślonej przyczyny (P95)
 • śmierć położnicza BNO (O95)
R95 Zespół nagłej śmierci niemowląt
R96 Inny nagły zgon z nieznanej przyczyny
Nie obejmuje:
 • nagły zgon sercowy, tak opisany (I46.1)
 • zespół nagłej śmierci niemowląt (R95)
R98 Zgon nieoczekiwany
Obejmuje:
 • Śmierć w okolicznościach, w których znaleziono ciało zmarłej osoby, lecz nie udało się ustalić żadnej przyczyny zgonu
 • Znalezienie ciała zmarłego
R99 Inne niedokładnie określone lub nieznane przyczyny zgonu
Obejmuje:
 • Nieznana przyczyna zgonu
 • Zgon BNO