XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R90-R94 Nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych i czynnościowych, bez rozpoznania
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
Obejmuje:
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:osiowej tomografii komputerowej [TK]
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:pozytronowej tomografii emisyjnej [PET]
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:rezonansu magnetycznego [MRI] [NMR]
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:RTG
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:termografii
 • nieswoiste nieprawidłowe wyniki diagnostycznych badań obrazowych:ultrasonografii [USG]