XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R40-R46 Objawy i cechy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego i zachowania
Nie obejmuje:
  • stanowiące część zaburzeń psychicznych (F00-F99)
R45 Objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego
R45.8 Inne objawy i dolegliwości dotyczące stanu emocjonalnego
Nie obejmuje:
  • myśli samobójcze stanowiące część zaburzeń psychicznych (F00-F99)
Obejmuje:
  • Myśli (tendencje) samobójcze