XIV Choroby układu moczowo-płciowego
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
N70-N77 Choroby zapalne narządów miednicy u kobiet
Nie obejmuje:
 • wikłające następujące zaburzenia:ciążę, poród lub połóg (O23.-)
 • wikłające następujące zaburzenia:poronienie, ciążę pozamaciczną lub zaśniadową (O00-O07)
N77 Owrzodzenia i zmiany zapalne pochwy i sromu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
N77.0 Owrzodzenie sromu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Owrzodzenie sromu:gruźlicze (A18.1)
 • Owrzodzenie sromu:opryszczkowe [herpes simplex] (A60.0)
N77.1 Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Zapalenie pochwy, sromu a także pochwy i sromu:kandydozowe (B37.3)
 • Zapalenie pochwy, sromu a także pochwy i sromu:opryszczkowe [herpes simplex] (A60.0)
 • Zapalenie pochwy, sromu a także pochwy i sromu:owsikowe (B80)
N77.8 Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Owrzodzenie sromu w przebiegu choroby Behçeta (M35.2)