XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M00-M25 Artropatie
Obejmuje:
 • Choroby dotyczące głównie stawów obwodowych (kończyn)
M00-M03 Artropatie związane z zakażeniami
Inne:
 • (W tej części opisano artropatie będące wynikiem działania drobnoustrojów.)
M01 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Inne:
 • ([Patrz kody dotyczące lokalizacji zmian na początku niniejszego rozdziału.])
Nie obejmuje:
 • artropatia pozakaźna lub odczynowa (M03.-)
 • artropatia sarkoidozowa (M14.8)
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M01.
0 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Umiejscowienie mnogie)
1 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Okolica barku)
Obejmuje:
 • łopatka
 • obojczyk
 • staw:barkowo-obojczykowy
 • staw:mostkowo-obojczykowy
 • staw:ramienny
2 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Ramię)
Obejmuje:
 • kość ramienna
 • staw łokciowy
3 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Przedramię)
Obejmuje:
 • kość łokciowa
 • kość promieniowa
 • staw promieniowo-nadgarstkowy
4 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Ręka)
Obejmuje:
 • nadgarstek
 • paliczki
 • stawy pomiędzy tymi kośćmi
 • śródręcze
5 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Okolica miednicy i uda)
Obejmuje:
 • kość udowa
 • miednica
 • pośladek
 • staw biodrowy (biodro)
 • staw krzyżowo-biodrowy
6 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Podudzie)
Obejmuje:
 • piszczel
 • staw kolanowy
 • strzałka
7 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Kostka i stopa)
Obejmuje:
 • inne stawy stopy
 • palce stopy
 • staw skokowy
 • stęp
 • śródstopie
8 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Inne)
Obejmuje:
 • czaszka
 • głowa
 • kręgosłup
 • szyja
 • tułów
 • żebra
9 Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (Nieokreślone umiejscowienie)
M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8)
Nie obejmuje:
 • pomeningokokowe zapalenie stawów (M03.0)
M01.1 Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0)
Nie obejmuje:
 • kręgosłupa (M49.0)
M01.2 Zapalenie stawów w przebiegu choroby z Lyme (A69.2)
M01.3 Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Rzeżączkowe zapalenie stawu (A54.4)
 • Zapalenie stawu w przebiegu:duru brzusznego lub duru rzekomego (A01.-)
 • Zapalenie stawu w przebiegu:ogniskowego zakażenia salmonellozowego (A02.2)
 • Zapalenie stawu w przebiegu:trądu [choroby Hansena] (A30.-)
M01.4 Zapalenie stawów w przebiegu różyczki (B06.8)
M01.5 Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Zapalenie stawów w przebiegu:gorączki o’nyong-nyong (A92.1)
 • Zapalenie stawów w przebiegu:świnki (B26.8)
M01.6 Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49)
M01.8 Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej