M01.5 Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

EN: Arthritis in other viral diseases classified elsewhere
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
 • Zapalenie stawów w przebiegu:
  EN: Arthritis in:
  • świnki (B26.8†)
   EN: mumps (B26.8+)
  • gorączki o’nyong-nyong (A92.1†)
   EN: O'nyong-nyong fever (A92.1+)
Powiązane kody: