XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
Inne:
 • ( Uraz mięśni i ścięgien obejmuje:)
 • ( Uraz zmiażdżeniowy )
 • (W tym rozdziale używa się segmentów S do kodowania różnych rodzajów obrażeń pojedynczych okolic ciała oraz segmentów T do określania urazów wielomiejscowych lub nieokreślonych okolic ciała, a także zatruć i innych skutków działania czynników zewnętrznych.)
 • (Złamanie:)
Nie obejmuje:
 • brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] (M84.1)
 • nieprawidłowy zrost po złamaniu (M84.0)
 • uraz okołoporodowy (P10-P15)
 • uraz położniczy (O70-O71)
 • złamanie patologiczne (M84.4)
 • złamanie patologiczne w przebiegu osteoporozy (M80.-)
 • złamanie zmiażdżeniowe (M84.3)
T51-T65 Toksyczne skutki działania substancji zazwyczaj niestosowanych w celach leczniczych
Nie obejmuje:
 • ograniczone skutki toksyczne sklasyfikowane gdzie indziej (A00-R99)
 • oparzenia chemiczne (T20-T32)
 • reakcje układu oddechowego na czynniki zewnętrzne (J60-J70)
T65 Toksyczne skutki działania innych i nieokreślonych substancji
T65.0 Cyjanki
Inne:
 • Działanie toksyczne: Cyjanki
Nie obejmuje:
 • cyjanowodór (T57.3)
T65.1 Strychnina i sole strychniny
Inne:
 • Działanie toksyczne: Strychnina i sole strychniny
T65.2 Tytoń i nikotyna
Inne:
 • Działanie toksyczne: Tytoń i nikotyna
T65.3 Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów
Inne:
 • Działanie toksyczne: Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów
Obejmuje:
 • Anilina [benzenamina]
 • Nitrobenzen
 • Trinitrotoluen
T65.4 Dwusiarczek węgla
Inne:
 • Działanie toksyczne: Dwusiarczek węgla
T65.5 Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe
Inne:
 • Działanie toksyczne: Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe
Obejmuje:
 • Trójazotan 1,2,3-gliceryny
T65.6 Farby i barwniki niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • Działanie toksyczne: Farby i barwniki niesklasyfikowane gdzie indziej
T65.8 Toksyczne skutki działania innych określonych substancji
Inne:
 • Działanie toksyczne: Toksyczne skutki działania innych określonych substancji
T65.9 Toksyczne skutki działania nieokreślonych substancji
Inne:
 • Działanie toksyczne: Toksyczne skutki działania nieokreślonych substancji
Obejmuje:
 • Zatrucie BNO