XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
  • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
  • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
  • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R47-R49 Objawy i cechy chorobowe dotyczące mowy i głosu
R47 Zaburzenia mowy niesklasyfikowane gdzie indziej
Nie obejmuje:
  • autyzm (F84.0-F84.1)
  • jąkanie [zacinanie się] (F98.5)
  • mowa bezładna (F98.6)
  • specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F80.-)
R47.0 Dysfazja i afazja
Nie obejmuje:
  • postępująca afazja izolowana (G31.0)