XIII Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • wybrane zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych (K07.6)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
 • zespół ciasnoty przedziałów powięziowych (T79.6)
M40-M54 Choroby grzbietu
M45-M49 Choroby kręgosłupa
M47 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
Inne:
 • ([Patrz kod lokalizacji przed M40.])
Obejmuje:
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lub zwyrodnienie stawów międzykręgowych
 • zwyrodnienie stawów kręgosłupa
Poniższa grupa podkategorii może być użyta jako uzupełnienie z podkategoriami M47.
0 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Umiejscowienie mnogie w kręgosłupie)
1 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Okolica potyliczno-szczytowo-obrotowa)
2 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Okolica szyi)
3 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Okolica szyjno-piersiowa)
4 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Okolica piersiowa)
5 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Okolica piersiowo-lędźwiowa)
6 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Okolica lędźwiowa)
7 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Okolica lędźwiowo-krzyżowa)
8 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Okolica krzyżowa i krzyżowo-guziczna)
9 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (Nieokreślone umiejscowienie)
M47.0 Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2)
M47.1 Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
Nie obejmuje:
 • podwichnięcie kręgu (M43.3-M43.5)
Obejmuje:
 • Ucisk rdzenia spowodowany zmianami w kręgach (G99.2)
M47.2 Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M47.8 Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
Obejmuje:
 • Spondyloza lędźwiowo-krzyżowa bez uszkodzenia rdzenia i korzeni nerwowych
 • Spondyloza piersiowa bez uszkodzenia rdzenia i korzeni nerwowych
 • Spondyloza szyjna bez uszkodzenia rdzenia i korzeni nerwowych
M47.9 Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, nieokreślone