M86 Zapalenie kości i szpiku

EN: Osteomyelitis
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody:
 • H05.0 Zapalenie ostre oczodołu
  EN: Acute inflammation of orbit
  • Ropień
   EN: Abscess
  • Zapalenie tkanek miękkich
   EN: Cellulitis
  • Zapalenie kości i szpiku
   EN: Osteomyelitis
  • Zapalenie okostnej
   EN: Periostitis
  • Zapalenie pochewki gałki ocznej
   EN: Tenonitis
 • A18.0 Gruźlica kości i stawów
  EN: Tuberculosis of bones and joints
  • Gruźlica:
   EN: Tuberculosis of:
   • stawu biodrowego (M01.1*)
    EN: hip (M01.1*)
   • stawu kolanowego (M01.1*)
    EN: knee (M01.1*)
   • kręgosłupa (M49.0*)
    EN: vertebral column (M49.0*)
  • Gruźlicze:
   EN: Tuberculous:
   • zapalenie stawów (M01.1*)
    EN: arthritis (M01.1*)
   • zapalenie wyrostka sutkowatego (H75.0*)
    EN: mastoiditis (H75.0*)
   • zmiany martwicze kości (M90.0*)
    EN: necrosis of bone (M90.0*)
   • zapalenie kości (M90.0*)
    EN: osteitis (M90.0*)
   • zapalenie kości i szpiku (M90.0*)
    EN: osteomyelitis (M90.0*)
   • zapalenie błony maziowej (M68.0*)
    EN: synovitis (M68.0*)
   • zapalenie pochewki maziowej ścięgna (M68.0*)
    EN: tenosynovitis (M68.0*)
 • K10.2 Stany zapalne szczęki i żuchwy
  EN: Inflammatory conditions of jaws
  • Zapalenie kości
   EN: Osteitis
  • Zapalenie kości i szpiku (noworodkowe)
   EN: Osteomyelitis (neonatal)
  • Martwica popromienna kości
   EN: Osteoradionecrosis
  • Zapalenie okostnej
   EN: Periostitis
  • Martwak kości szczęki
   EN: Sequestrum of jaw bone
 • A54.4 Rzeżączkowe zakażenie układu mięśniowo-szkieletowego
  EN: Gonococcal infection of musculoskeletal system
  • Rzeżączkowe zapalenie:
   EN: Gonococcal:
   • stawów (M01.3*)
    EN: arthritis (M01.3*)
   • kaletki maziowej (M73.0*)
    EN: bursitis (M73.0*)
   • kości i szpiku (M90.2*)
    EN: osteomyelitis (M90.2*)
   • błony maziowej (M68.0*)
    EN: synovitis (M68.0*)
   • pochewki maziowej ścięgna (M68.0*)
    EN: tenosynovitis (M68.0*)
 • C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
  EN: Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow
 • M92.9 Osteochondroza młodzieńcza, nieokreślona
  EN: Juvenile osteochondrosis, unspecified
  • Zapalenie wyrośli kostnej
   EN: Apophysitis
  • Zapalenie nasady kości
   EN: Epiphysitis
  • Zapalenie kości i chrząstki
   EN: Osteochondritis
  • Zwyrodnienie kostno-chrzęstne
   EN: Osteochondrosis
 • M93.9 Osteochondropatia, nieokreślona
  EN: Osteochondropathy, unspecified
  • Zapalenie wyrośli kostnej
   EN: Apophysitis
  • Zapalenie nasady kości
   EN: Epiphysitis
  • Zapalenie kości i chrząstki
   EN: Osteochondritis
  • Zwyrodnienie kostno-chrzęstne
   EN: Osteochondrosis
 • M90.2 Choroby kości w przebiegu innych chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
  EN: Osteopathy in other infectious diseases classified elsewhere
  • Zapalenie kości i szpiku:
   EN: Osteomyelitis:
   • bąblowcowe (B67.2†)
    EN: echinococcal (B67.2+)
   • rzeżączkowe (A54.4†)
    EN: gonococcal (A54.4+)
   • salmonellozowe (A02.2†)
    EN: salmonella (A02.2+)
  • osteopatia kiłowa lub osteochondropatia (A50.5†, A52.7†)
   EN: Syphilitic osteopathy or osteochondropathy (A50.5+, A52.7+)
 • A02.2 Ogniskowe zakażenia wywołane przez Salmonella
  EN: Localized salmonella infections
  • Salmonellozowe:
   EN: Salmonella:
   • zapalenie stawów† (M01.3*)
    EN: arthritis+ (M01.3*)
   • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych† (G01*)
    EN: meningitis+ (G01*)
   • zapalenie kości i szpiku† (M90.2*)
    EN: osteomyelitis+ (M90.2*)
   • zapalenie płuc† (J17.0*)
    EN: pneumonia+ (J17.0*)
   • cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek† (N16.0*)
    EN: renal tubulo-interstitial disease+ (N16.0*)
 • A66.6 Zmiany malinicze w kościach i stawach
  EN: Bone and joint lesions of yaws
  • Ganglion
   EN: Ganglion
  • Wodniak stawu
   EN: Hydrarthrosis
  • Zapalenie kości
   EN: Osteitis
  • Zapalenie okostnej (przerostowe)
   EN: Periostitis (hypertrophic)
  • Gondou
   EN: Goundou
  • Guzy kości
   EN: Gumma, bone
  • Naciekowe zapalenie kości lub okostnej
   EN: Gummatous osteitis or periostitis
 • M46.2 Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu
  EN: Osteomyelitis of vertebra
 • Z94.8 Stan po przeszczepieniu innego narządu lub tkanki
  EN: Other transplanted organ and tissue status
  • Szpik
   EN: Bone marrow
  • Jelito
   EN: Intestine
  • Trzustka
   EN: Pancreas
 • H70.2 Zapalenie kości skroniowej
  EN: Petrositis
  • Zapalenie kości skalistej (ostre) (przewlekłe)
   EN: Inflammation of petrous bone (acute)(chronic)
 • K10.3 Zapalenie zębodołu szczęki i żuchwy
  EN: Alveolitis of jaws
  • Zapalenie kości zębodołu
   EN: Alveolar osteitis
  • Suchy zębodół
   EN: Dry socket
 • M92.8 Inne określone osteochondrozy młodzieńcze
  EN: Other specified juvenile osteochondrosis
  • Zapalenie guza kości piętowej
   EN: Calcaneal apophysitis
 • D61.9 Niedokrwistość aplastyczna, nieokreślona
  EN: Aplastic anaemia, unspecified
  • Niedokrwistość hipoplastyczna BNO
   EN: Hypoplastic anaemia NOS
  • Hipoplazja szpiku
   EN: Medullary hypoplasia
  • Ostry zanik szpiku
   EN: Panmyelophthisis
 • Z52.3 Dawca szpiku
  EN: Bone marrow donor
 • M90.6 Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
  EN: Osteitis deformans in neoplastic disease (C00-D48+)
  • Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu nowotworu złośliwego kości (C40–C41†)
   EN: Osteitis deformans in malignant neoplasm of bone (C40-C41+)
 • C94.5 Ostre zwłóknienie szpiku
  EN: Acute myelofibrosis
 • E21.0 Pierwotna nadczynność przytarczyc
  EN: Primary hyperparathyroidism
  • Rozrost przytarczyc
   EN: Hyperplasia of parathyroid
  • Uogólnione włóknisto-torbielowate zapalenie kości [choroba Recklinghausena kości]
   EN: Osteitis fibrosa cystica generalisata [von Recklinghausen's disease of bone]