VII Choroby oka i przydatków oka
Nie obejmuje:
 • nowotwory (C00-D48)
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98)
 • wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99)
 • wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
 • zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90)
H30-H36 Zaburzenia błony naczyniowej i siatkówki
H32 Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H32.0 Zapalenie naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
Obejmuje:
 • Zapalenie naczyniówki i siatkówki:gruźlicze (A18.5)
 • Zapalenie naczyniówki i siatkówki:kiłowe, późne (A52.7)
 • Zapalenie naczyniówki i siatkówki:toksoplazmozowe (B58.0)