R79.8 Inne określone nieprawidłowości badań biochemicznych krwi

EN: Other specified abnormal findings of blood chemistry
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Nieprawidłowy wynik gazometrii
    EN: Abnormal blood-gas level
Powiązane kody: