D75.8 Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych

EN: Other specified diseases of blood and blood-forming organs
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
  • Bazofilia
    EN: Basophilia
Powiązane kody: