M11.8 Inne określone artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów

EN: Other specified crystal arthropathies
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: