M11.9 Artropatia spowodowane odkładaniem się kryształów, nieokreślona

EN: Crystal arthropathy, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody:
 • M11.8 Inne określone artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów
  EN: Other specified crystal arthropathies
 • M11.0 Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów
  EN: Hydroxyapatite deposition disease
 • M02.9 Artropatia odczynowa, nieokreślona
  EN: Reactive arthropathy, unspecified
 • M14.1 Artropatia związana z obecnością kryształów w przebiegu innych chorób metabolicznych
  EN: Crystal arthropathy in other metabolic disorders
  • Artropatia związana z odkładaniem kryształów w przebiegu nadczynności przytarczyc (E21.–†)
   EN: Crystal arthropathy in hyperparathyroidism (E21.-+)
 • M12 Inne określone artropatie
  EN: Other specific arthropathies
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • M02 Artropatie odczynowe
  EN: Reactive arthropathies
  • 0 Umiejscowienie mnogie
   EN: Multiple sites
  • 1 Okolica barku
   EN: Shoulder region
   • obojczyk
    EN: clavicle
   • łopatka
    EN: scapula
   • staw:
    EN: joint:
    • barkowo-obojczykowy
     EN: acromioclavicular
    • ramienny
     EN: glenohumeral
    • mostkowo-obojczykowy
     EN: sternoclavicular
  • 2 Ramię
   EN: Upper arm
   • kość ramienna
    EN: humerus
   • staw łokciowy
    EN: elbow joint
  • 3 Przedramię
   EN: Forearm
   • kość promieniowa
    EN: radius
   • kość łokciowa
    EN: ulna
   • staw promieniowo-nadgarstkowy
    EN: wrist joint
  • 4 Ręka
   EN: Hand
   • nadgarstek
    EN: carpus
   • paliczki
    EN: fingers
   • śródręcze
    EN: metacarpus
   • stawy pomiędzy tymi kośćmi
    EN: joints between these bones
  • 5 Okolica miednicy i uda
   EN: Pelvic region and thigh
   • pośladek
    EN: buttock
   • kość udowa
    EN: femur
   • miednica
    EN: pelvis
   • staw biodrowy (biodro)
    EN: hip (joint)
   • staw krzyżowo-biodrowy
    EN: sacroiliac joint
  • 6 Podudzie
   EN: Lower leg
   • strzałka
    EN: fibula
   • staw kolanowy
    EN: knee joint
   • piszczel
    EN: tibia
  • 7 Kostka i stopa
   EN: Ankle and foot
   • śródstopie
    EN: metatarsus
   • stęp
    EN: tarsus
   • palce stopy
    EN: toes
   • staw skokowy
    EN: ankle joint
   • inne stawy stopy
    EN: other joints in foot
  • 8 Inne
   EN: Other
   • głowa
    EN: head
   • szyja
    EN: neck
   • żebra
    EN: ribs
   • czaszka
    EN: skull
   • tułów
    EN: trunk
   • kręgosłup
    EN: vertebral column
  • 9 Nieokreślone umiejscowienie
   EN: Site unspecified
 • M13.9 Zapalenie stawu, nieokreślone
  EN: Arthritis, unspecified
  • Artropatia BNO
   EN: Arthropathy NOS
 • M12.5 Artropatia pourazowa
  EN: Traumatic arthropathy
 • M12.8 Inne określone artropatie niesklasyfikowane gdzie indziej
  EN: Other specific arthropathies, not elsewhere classified
  • Artropatia przemijająca
   EN: Transient arthropathy
 • D55.9 Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi, nieokreślona
  EN: Anaemia due to enzyme disorder, unspecified
 • Z63.5 Rozbicie rodziny przez separację i rozwód
  EN: Disruption of family by separation and divorce
  • Odsunięcie się od siebie
   EN: Estrangement
 • E10.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E11.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E12.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E13.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • E14.6 Z innymi określonymi powikłaniami
  EN: With other specified complications
  • Artropatia cukrzycowa† (M14.2*)
   EN: Diabetic arthropathy+ (M14.2*)
   • neuropatyczna† (M14.6*)
    EN: Neuropathic diabetic arthropathy+ (M14.6*)
 • M02.8 Inne artropatie odczynowe
  EN: Other reactive arthropathies
 • M14.5 Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym
  EN: Arthropathies in other endocrine, nutritional and metabolic disorders
  • Artropatia w przebiegu:
   EN: Arthropathy in:
   • akromegalii i gigantyzmu przysadkowego (E22.0†)
    EN: acromegaly and pituitary gigantism (E22.0+)
   • hemochromatozy (E83.1†)
    EN: haemochromatosis (E83.1+)
   • niedoczynności tarczycy (E00–E03†)
    EN: hypothyroidism (E00-E03+)
   • nadczynności tarczycy [tyreotoksykozy] (E05.–†)
    EN: thyrotoxicosis [hyperthyroidism] (E05.-+)
 • M14.8 Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
  EN: Arthropathies in other specified diseases classified elsewhere
  • Artropatia w przebiegu:
   EN: Arthropathy in:
   • rumienia:
    EN: erythema:
    • wielopostaciowego (L51.–†)
     EN: multiforme (L51.-+)
    • guzowatego (L52†)
     EN: nodosum (L52+)
   • sarkoidozy (D86.8†)
    EN: sarcoidosis (D86.8+)
   • choroby Whipple’a (K90.8†)
    EN: Whipple's disease (K90.8+)
 • M36.1 Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
  EN: Arthropathy in neoplastic disease (C00-D48+)
  • Artropatia w przebiegu:
   EN: Arthropathy in:
   • białaczki (C91–C95†)
    EN: leukaemia (C91-C95+)
   • histiocytozy złośliwej (C96.1†)
    EN: malignant histiocytosis (C96.1+)
   • szpiczaka mnogiego (C90.0†)
    EN: multiple myeloma (C90.0+)