M07.6 Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit

EN: Other enteropathic arthropathies
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: