P59 Żółtaczka noworodków spowodowana innymi i nieokreślonymi przyczynami

EN: Neonatal jaundice from other and unspecified causes
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: