P02.9 Stan płodu i noworodka spowodowany nieprawidłowością błon płodowych, nieokreśloną

EN: Fetus and newborn affected by abnormality of membranes, unspecified
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: