XX Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
Inne:
 • (Rozdział ten, który w poprzednich wersjach ICD stanowił klasyfikację uzupełniającą, umożliwia sklasyfikowanie czynników i okoliczności środowiskowych jako przyczyny urazu, zatrucia i innych działań niepożądanych. Kody z tej części powinny być stosowane jako uzupełnienie kodów z innego rozdziału klasyfikacji, wskazującego na charakter danego stanu. Najczęściej stan będzie sklasyfikowany zgodnie z kodami rozdziału XIX: Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98). Przyczyny zgonów należy w zasadzie kodować zgodnie z rozdziałami XIX i XX, lecz w przypadku użycia tylko jednego kodu lepiej, aby był to kod z rozdziału XX. Inne stany, które mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, zostały sklasyfikowane w rozdziałach od I do XVIII. W tych sytuacjach kody z rozdziału XX należy stosować tylko w celu rozszerzenia informacji dla celów analizy zdarzenia wieloprzyczynowego.)
X85-Y09 Napaść
Inne:
 • Klasyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia oraz wykonywanych czynności jest przedstawiona na początku niniejszego rozdziału.
Nie obejmuje:
 • obrażenia wskutek:działań wojennych (Y36.-)
 • obrażenia wskutek:interwencji prawnej (Y35.-)
Obejmuje:
 • obrażenia zadane przez inną osobę w zamiarze zranienia lub pozbawienia życia, w dowolny sposób
 • zabójstwo
X85 Napaść z użyciem leków, środków farmakologicznych i substancji biologicznych
Obejmuje:
 • zbrodnicze otrucie:lekiem (dowolnym)
 • zbrodnicze otrucie:substancją biologiczną (dowolną)
 • zbrodnicze otrucie:środkiem farmakologicznym (dowolnym)
X86 Napaść z użyciem substancji żrącej
Nie obejmuje:
 • gaz żrący (X88)
X87 Napaść z użyciem pestycydów
Nie obejmuje:
 • rośliny jadalne i nawozy (X89)
Obejmuje:
 • środki ochrony drewna
X88 Napaść z użyciem gazów i par
X89 Napaść z użyciem innych określonych środków chemicznych i szkodliwych substancji
Obejmuje:
 • rośliny jadalne i nawozy
X90 Napaść z użyciem nieokreślonych środków chemicznych lub szkodliwych substancji
Obejmuje:
 • zbrodnicze otrucie BNO
X91 Napaść przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie
X92 Napaść przez zanurzenie i utopienie
X93 Napaść przez postrzał z broni krótkiej
X94 Napaść przez postrzał z broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej
X95 Napaść przez postrzał z innej i nieokreślonej broni
X96 Napaść z użyciem materiału wybuchowego
Nie obejmuje:
 • środki zapalające (X97)
X97 Napaść z użyciem dymu, ognia i płomieni
Obejmuje:
 • papierosy
 • podpalenie
 • środki zapalające
X98 Napaść z użyciem pary wodnej, gorących par i gorących przedmiotów
X99 Napaść z użyciem narzędzia ostrego
Obejmuje:
 • zasztyletowanie BNO
Y00 Napaść z użyciem narzędzia tępego
Y01 Napaść przez pchnięcie z wysokości
Y02 Napaść przez pchnięcie lub ułożenie ofiary przed poruszający się przedmiot
Y03 Napaść przez rozbicie pojazdu mechanicznego
Obejmuje:
 • celowe uderzenie lub przejechanie pojazdem mechanicznym
Y04 Napaść z użyciem przemocy fizycznej
Nie obejmuje:
 • napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej (Y05)
 • napaść przez:użycie broni (X93-X95)
 • napaść przez:zadzierzgnięcie (X91)
 • napaść przez:zanurzenie (X92)
Obejmuje:
 • bójka bez użycia broni
Y05 Napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej
Obejmuje:
 • gwałt homoseksualny (usiłowanie gwałtu homoseksualnego)
 • gwałt (usiłowanie gwałtu)
Y06 Zaniedbanie i porzucenie
Y07 Inne zespoły maltretowania
Nie obejmuje:
 • napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy fizycznej (Y05)
 • zaniedbanie i porzucenie (Y06.-)
Obejmuje:
 • nadużycie seksualne
 • torturowanie
 • znęcanie fizyczne
 • znęcanie psychiczne
Y08 Napaść popełniona w inny określony sposób
Y09 Napaść popełniona w nieokreślony sposób
Obejmuje:
 • masakra (niewypadkowa)
 • morderstwo (usiłowanie morderstwa) BNO
 • zabójstwo (usiłowanie zabójstwa) BNO
 • zamach (usiłowanie zamachu) BNO