Y02 Napaść przez pchnięcie lub ułożenie ofiary przed poruszający się przedmiot

EN: Assault by pushing or placing victim before moving object
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: