XVIII Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
Inne:
 • (W rozdziale tym zamieszczono objawy, dolegliwości i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych oraz innych procedur badawczych, a także nie w pełni określone stany, co do których nie udało się przypisać rozpoznania do innych kategorii.)
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki w diagnostyce prenatalnej (O28.-)
 • wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (P00-P96)
R70-R79 Nieprawidłowe wyniki badań krwi, bez rozpoznania
Nie obejmuje:
 • nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych sklasyfikowane gdzie indziej – patrz indeks alfabetyczny
 • nieprawidłowe wyniki badań:leukocytów, niesklasyfikowane gdzie indziej (D70-D72)
 • nieprawidłowe wyniki badań:płytek krwi (D69.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań:prenatalnych (O28.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań:profilu lipidowego (E78.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań:układu krzepnięcia (D65-D68)
 • zaburzenia krwotoczne i choroby krwi u płodu i noworodka (P50-P61)
R79 Inne patologiczne wyniki badań biochemicznych
Nie obejmuje:
 • hiperglikemia BNO (R73.9)
 • hiperurykemia bezobjawowa (E79.0)
 • hipoglikemia BNO (E16.2)
 • określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:aminokwasów (E70-E72)
 • określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:lipidów (E75.-)
 • określone wyniki wskazujące na zaburzenie przemian:węglowodanów (E73-E74)
 • zaburzenia gospodarki płynowej, elektrolitowej lub zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (E86-E87)