IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E70-E90 Choroby metaboliczne
Nie obejmuje:
 • niedobór 5-alfa-reduktazy (E29.1)
 • niedokrwistość hemolityczna spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi (D55.-)
 • wrodzony przerost nadnerczy (E25.0)
 • zespół Ehlersa-Danlosa (Q79.6)
 • zespół Marfana (Q87.4)
 • zespół oporności na androgeny (E34.5)
E70 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
E71 Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach i kwasów tłuszczowych
E72 Inne zaburzenia przemian aminokwasów
Nie obejmuje:
 • dna (M10.-)
 • nieprawidłowe wyniki badań dodatkowych bez objawów choroby (R70-R89)
 • zaburzenia:przemian aminokwasów aromatycznych (E70.-)
 • zaburzenia:przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach (E71.0-E71.2)
 • zaburzenia:przemian kwasów tłuszczowych (E71.3)
 • zaburzenia:przemian puryn i pirymidyn (E79.-)
E73 Nietolerancja laktozy
E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów
Nie obejmuje:
 • cukrzyca (E10-E14)
 • hipoglikemia BNO (E16.2)
 • mukopolisacharydoza (E76.0-E76.3)
 • nadmierne wydzielanie glukagonu (E16.3)
E75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
Nie obejmuje:
 • choroba Refsuma (G60.1)
 • mukolipidoza typu I-III (E77.0-E77.1)
E76 Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów
E77 Zaburzenia przemian glikoprotein
E78 Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie
Nie obejmuje:
 • sfingolipidoza (E75.0-E75.3)
E79 Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
Nie obejmuje:
 • dna (M10.-)
 • kamica nerkowa (N20.0)
 • mieszane niedobory odpornościowe (D81.-)
 • niedokrwistość związana z wydalaniem kwasu orotowego w moczu (D53.0)
 • skóra pergaminowata barwnikowa (Q82.1)
E80 Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny
Obejmuje:
 • defekty katalazy i peroksydazy
E83 Zaburzenia gospodarki mineralnej
Nie obejmuje:
 • niedobór witaminy D (E55.-)
 • pokarmowy niedobór minerałów (E58-E61)
 • zaburzenia czynności przytarczyc (E20-E21)
E84 Zwłóknienie wielotorbielowate
Obejmuje:
 • mukowiscydoza
E85 Amyloidoza [skrobiawica]
Nie obejmuje:
 • choroba Alzheimera (G30.-)
E86 Nadmierna utrata płynów
Nie obejmuje:
 • odwodnienie noworodka (P74.1)
 • wstrząs hipowolemiczny:BNO (R57.1)
 • wstrząs hipowolemiczny:pooperacyjny (T81.1)
 • wstrząs hipowolemiczny:urazowy (T79.4)
Obejmuje:
 • Hipowolemia
 • Odwodnienie
 • Utrata osocza lub płynu pozakomórkowego
E87 Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
E88 Inne zaburzenia metaboliczne
Inne:
 • Jeżeli zaburzenie ma charakter polekowy i konieczne jest określenie leku, wówczas należy zastosować dodatkowy kod przyczyny zewnętrznej (rozdział XX).
Nie obejmuje:
 • histiocytoza X (przewlekła) (D76.0)
E89 Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
E90 Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej