IV Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
Inne:
 • (Wszystkie zmiany nowotworowe, niezależnie od ich statusu czynnościowego, sklasyfikowano w rozdziale II. Odpowiednie kody z niniejszego rozdziału (tj. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) mogą być stosowane w razie potrzeby jako kody dodatkowe określające albo stan czynnościowy tkanki nowotworowej i ektopowej tkanki gruczołowej, albo nadczynność lub niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego wtórną do zmian nowotworowych i innych stanów sklasyfikowanych gdzie indziej.)
Nie obejmuje:
 • objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych, niesklasyfikowane gdzie indziej (R00-R99)
 • powikłania ciąży, porodu i w okresie połogu (O00-O99)
 • Przemijające zaburzenia wydzielania wewnętrznego oraz metaboliczne swoiste dla płodu i noworodka (P70-P74)
E20-E35 Zaburzenia innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • ginekomastia (N62)
 • mlekotok (N64.3)
E34 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego
Nie obejmuje:
 • niedoczynność przytarczyc rzekoma (E20.1)
E34.3 Niskorosłość niesklasyfikowana gdzie indziej
Nie obejmuje:
 • karłowatość:achondroplastyczna (Q77.4)
 • karłowatość:hipochondroplastyczna (Q77.4)
 • karłowatość:nerkowa (N25.0)
 • karłowatość:przysadkowa (E23.0)
 • karłowatość:w określonych zespołach dysmorficznych – kod określający objaw – patrz indeks alfabetyczny
 • karłowatość:związana z odżywianiem (E45)
 • progeria (E34.8)
 • zespół krótkich kończyn z niedoborem odpornościowym (D82.2)
 • zespół Russella-Silvera (Q87.1)
Obejmuje:
 • Karłowatość:BNO
 • Karłowatość:konstytucjonalna
 • Karłowatość:psychospołeczna
 • Karłowatość:typu Larona