II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
D37-D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze
Inne:
 • (Kategorie D37-D48 klasyfikują według umiejscowienia nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze, to jest takie, w przypadku których istnieją wątpliwości co do tego, czy są one złośliwe czy niezłośliwe. W klasyfikacji morfologicznej charakter tych nowotworów określa się kodem /1.)
D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
Nie obejmuje:
 • serce (D48.7)
D38.0 Krtań
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Krtań
Nie obejmuje:
 • fałd nalewkowo-nagłośniowy:BNO (D37.0)
 • fałd nalewkowo-nagłośniowy:powierzchnia gardłowa (D37.0)
 • fałd nalewkowo-nagłośniowy:strefa brzeżna (D37.0)
Obejmuje:
 • Część krtaniowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
 • Nagłośnia (część nadgnykowa)
D38.1 Tchawica, oskrzele i płuco
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Tchawica, oskrzele i płuco
D38.2 Opłucna
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Opłucna
D38.3 Śródpiersie
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Śródpiersie
D38.4 Grasica
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Grasica
D38.5 Inne narządy układu oddechowego
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Inne narządy układu oddechowego
Nie obejmuje:
 • nos:BNO (D48.7)
 • nos:skóra (D48.5)
 • ucho (zewnętrzne) (skóra) (D48.5)
Obejmuje:
 • Chrząstka nosa
 • Jama nosowa
 • Ucho środkowe
 • Zatoki przynosowe
D38.6 Narząd układu oddechowego, nieokreślony
Inne:
 • Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze: Narząd układu oddechowego, nieokreślony