II Nowotwory
Inne:
 • (Uwagi)
C00-C97 Nowotwory złośliwe
C00-C75 Nowotwory złośliwe, o potwierdzonym lub przypuszczalnym pierwotnym charakterze, o określonym umiejscowieniu, poza tkanką limfatyczną, układem krwiotwórczym i tkankami pokrewnymi
C43-C44 Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry
C44 Inne nowotwory złośliwe skóry
Nie obejmuje:
 • czerniak złośliwy skóry (C43.-)
 • mięsak Kaposiego (C46.-)
 • skóra narządów płciowych (C51-C52)
Obejmuje:
 • nowotwór złośliwy:gruczołów łojowych
 • nowotwór złośliwy:gruczołów potowych
C44.5 Skóra tułowia
Inne:
 • Nowotwór złośliwy: Skóra tułowia
Nie obejmuje:
 • odbyt BNO (C21.0)
Obejmuje:
 • Odbyt:brzeg
 • Odbyt:skóra
 • Skóra okolicy odbytu
 • Skóra piersi