Z10.3 Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia sportowców

EN: Routine general health check-up of sports teams
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: