Z10.1 Rutynowa ogólna kontrola stanu zdrowia mieszkańców zakładu

EN: Routine general health check-up of inhabitants of institutions
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: