S99 Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy

EN: Other and unspecified injuries of ankle and foot
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: