S94.7 Uraz licznych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy

EN: Injury of multiple nerves at ankle and foot level
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: