S95 Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy

EN: Injury of blood vessels at ankle and foot level
Kategorie nadrzędne:
Podkategorie:
Powiązane kody: