S94.9 Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy

EN: Injury of unspecified nerve at ankle and foot level
Kategorie nadrzędne:
Powiązane kody: